• Ұ/ҽ News&intro
 • Faculty
 • Events
 • к Undergraduate
 • п Graduate
 • Career
 • Admin
 • Reservation
 • Donation

[ڵ] ڵ H-Experience() ä (~9.22/) 2019-09-10


What makes you move?

2019 ڵ H-Experience() ä 

 


Ⱓ : 19. 9. 9 () 14:00 ~ 19. 9. 22 () 23:59
: ڵ ä Ȩ ¶
http://recruit.hyundai.com

 

 
ä ι 

ι

ʼ

ٹ

äȯ

[äȯ

2019.09.09() 14:00 -2019.09.22() 23:59

 

[äȯ ؿܹ

[äȯ ǰ

[äȯ

[äȯ ü ȫ

[äȯ ׽ý

[äȯ ׽ý ǰȹ

[äȯ Żȹ/ Research Assistant

[äȯ ȹ

[ ]ؿ ƮƼ ȹ Ȳ

[ ] AI Platform Engineering

ǻ ,
ΰн

нƮ̺

()

[ ] Natural Language Processing

NLP/н
ΰ о

нƮ̺

()

[ ] Computer Vision

Computer Vision,
нΰ

нƮ̺

()